Wiskundig denken

2 juni 2021

Leerlingen leren bij Rekenen & Wiskunde over getallen, verhoudingen, vormen, verbanden, kansen, enzovoorts. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren wiskundig te denken. Wat is dat? En hoe leren ze dat? Daarover kun je hier meer lezen.

Wat is wiskundig denken?

Leerlingen die rekenen en wiskunde leren, luisteren naar uitleg, bekijken filmpjes en maken vraagstukken. Zo maken zij zich reken- en wiskundige kennis eigen. Maar daarnaast verwachten we dat ze ook kennis opdoen die dieper gaat dan kennis van procedures, definities en eigenschappen. Je kunt daarbij denken aan hoe je een wiskundig probleem oplost, hoe je een wiskundig model van een bepaalde situatie maakt of hoe je een goede wiskundige redenering geeft. Ook gaat het erom dat wiskundige objecten zoals getallen en meetkundige vormen voor leerlingen zelfstandig betekenis krijgen. Een getal staat dan niet meer voor een aantal of afmeting, maar een zelfstandig ‘ding’ waarover je kunt redeneren en waarmee je kunt rekenen. Dit alles maakt deel uit van wiskundig denken.

Moeten leerlingen wiskundig denken leren?

Wiskundig denken maakt tegenwoordig deel uit van de examenprogramma’s van havo en vwo. Ze worden daar wiskundige denkactiviteiten genoemd. In de voorstellen voor de nieuwe kerndoelen voor primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs is sprake van reken-/wiskundige denk- en werkwijzen. Dus ja, leren wiskundig denken is noodzakelijk. Maar dat zal niet voor alle leerlingen op hetzelfde niveau zijn.

Hoe leren leerlingen wiskundig denken?

Daar zijn verschillende theorieën over. Je kunt leerlingen uiteenlopende reken-/wiskundige leerstof laten leren. Ze zien vanzelf overeenkomsten en verschillen en dat bevordert het wiskundig denken. Je kunt ook wiskundige denkopdrachten in je lessen inbouwen. Denk daarbij aan getalproblemen, redeneervraagstukken (“Laat zien dat … altijd zo is”) en opdrachten waarin leerlingen meetkundige figuren moeten classificeren om zo kenmerken van bijvoorbeeld driehoeken te ontdekken. Bij de Geselecteerde documenten staat een aantal publicaties die over wiskundig denken gaan.

contactpersoon

7