Wiskundig denken

18 december 2023

Leerlingen leren bij rekenen en wiskunde over getallen, verhoudingen, vormen, verbanden, kansen, enzovoort. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren wiskundig te denken. Wat is dat? En hoe leren ze dat? Daarover lees je hier meer.

Wat is wiskundig denken?

Leerlingen die rekenen en wiskunde leren, luisteren naar uitleg, bekijken filmpjes en maken vraagstukken. Zo maken zij zich reken- en wiskundige kennis eigen. Daarnaast verwachten we dat ze ook kennis opdoen die dieper gaat dan kennis van procedures, definities en eigenschappen. Bijvoorbeeld hoe je een reken-wiskundig probleem oplost, hoe je een wiskundig model van een bepaalde situatie maakt of hoe je een goede wiskundige redenering geeft. Ook gaat het erom dat getallen en meetkundige vormen voor leerlingen zelfstandig betekenis krijgen. Een getal staat dan niet alleen voor een aantal of afmeting, maar ook voor een zelfstandig wiskundig object waarover je kunt redeneren en waarmee je kunt rekenen. Dit alles maakt deel uit van wiskundig denken.

Moeten leerlingen wiskundig denken leren?

Ja, leren wiskundig denken is noodzakelijk. In de voorstellen voor nieuwe kerndoelen voor primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn reken-wiskundige denk/werkwijzen opgenomen. Wiskundig denken maakt ook deel uit van de examenprogramma’s van havo en vwo. Daar gaat het om de zogenoemde wiskundige denkactiviteiten.

Hoe leren leerlingen wiskundig denken?

Daar zijn verschillende theorieën over. Je kunt leerlingen uiteenlopende reken-wiskundige leerstof laten leren. Het zien van overeenkomsten, verschillen en relaties bevordert het wiskundig denken. Je kunt ook wiskundige denkopdrachten in je lessen inbouwen. Denk daarbij aan getalproblemen, redeneervraagstukken (“Laat zien dat … altijd zo is”) en opdrachten waarin leerlingen meetkundige figuren moeten classificeren om zo kenmerken van bijvoorbeeld driehoeken te ontdekken.

Kijk voor praktische uitwerkingen en voorbeelden in het menu aan de linkerzijde.

geselecteerde documenten

contactpersoon po

Stanja Oldengarm 270

contactpersoon vo

Jos Tolboom 270