Dans

11 februari 2021

Trendrapport Betovering en betekenis

“De ontmoeting met kunst is op zichzelf waardevol én moet plaatsvinden in de omgeving waarin de betovering het sterkst beleefd kan worden, dus in de concertzaal of in het theater.” Twee conclusies uit het trendrapport over theater-, dans- en muziekeducatie. Ook blijken veel leraren moeite te hebben bij het verwoorden van hun eigen behoefte op dit gebied. Herkenbaar? Een duidelijke visie op kunst- en cultuuronderwijs is hierbij een belangrijke stap.
Wil jij je visie op kunst- en cultuuronderwijs verhelderen of updaten? Deze handreiking van SLO kan je hierbij helpen.

Danstheater voor het basisonderwijs

Nederland heeft een rijk aanbod aan dansgezelschappen die voorstellingen en workshops aanbieden voor het basisonderwijs. Zien dansen, doet dansen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Danstheater Aya uit Amsterdam maakt directe en eerlijke voorstellingen over onderwerpen die leerlingen bezighouden zoals culturele identiteit, groepsdruk of populariteit. Persoonlijke voorstellingen over bijvoorbeeld racisme, waarin het gesprek van de danser met de klas een belangrijke plek inneemt.
  • De Stilte uit Breda wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen.
  • De Dansers uit Utrecht maakt ‘dansconcerten’ waarin dans en live muziek samenkomen. De Dansers wil inspireren tot lijfelijkheid en persoonlijke verbinding, juist in een samenleving waarin we steeds meer op schermpjes leven.