Film

11 februari 2021

Netwerk Filmeducatie

We groeien op in en mét beelden. Film is dé manier waarop wij met elkaar communiceren én een beeld creëren van onszelf en de wereld om ons heen. Het Netwerk Filmeducatie biedt workshops aan voor alle sectoren en leeftijden. Tijdens de workshops geven leerlingen betekenis aan audiovisuele uitingen en krijgen ze de tools om zich door middel van beeld en geluid uit te drukken.

Doorlopende leerlijn filmeducatie

Op zoek naar activiteiten en lessen rondom film? Dan kan deze leerlijn helpen. Een werkgroep van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs heeft zich toegelegd op wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van film. Medio voorjaar 2021 zal de leerlijn op de vernieuwde website van het Netwerk Filmeducatie worden gepubliceerd. Met online lesmateriaal, direct gekoppeld aan de leerdoelen.

Film Toolkit voor basisonderwijs

Dit educatieve product komt voort uit een onderzoek van Ana Paunovik naar de stand van zaken rondom filmeducatie. De toolkit helpt leraren om het gesprek over films betekenisvol te maken en te houden. En ook voor leerlingen is de toolkit direct toepasbaar: het helpt ze bij het maken van hun eigen films.