Kunstzinnige oriëntatie po

18 april 2023

thema's

leerplankader kunstzinnige oriëntatie

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen.

muziek van primair onderwijs tot tweede fase

Muziek staat flink in de belangstelling. Daarom is op deze themapagina samengevat wat leerlingen op muziekgebied moeten leren in de verschillende onderwijssectoren.

talentontwikkeling binnen kunst en cultuur en het leerplan

Hoe is talentontwikkeling binnen leerplannen voor kunst en cultuur te realiseren?

cultureel erfgoed

Onderwijs in cultureel erfgoed gaat uit van materiële en immateriële sporen uit het verleden, op het gebied van geschiedenis en cultuur. Sporen die de moeite waard zijn om te bewaren voor de toekomst.

Podcasts kunst & cultuur

aflevering 1 | Rik Weeting met Folkert Haanstra

Hoe bevorder je de creativiteitsontwikkeling van je leerling? Wat is belangrijk bij de samenwerking tussen een groepsleerkracht en een kunstenaar of kunstvakdocent?

Rik Weeting is curriculumexpert kunst & cultuur bij SLO en gaat in deze podcast in gesprek met Folkert Haanstra over wat werkt in kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. Folkert Haanstra is één van de auteurs van de reviewstudie naar beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie.