Muziek

17 mei 2021

Meer Muziek in de Klas

Stichting Meer Muziek in de Klas is een initiatief dat zich inzet voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. Op hun website bieden ze schoolleiders en leerkrachten lestips, video’s en workshops. Daarnaast organiseren ze de ‘Lang Leve de Muziek Wedstrijd’ voor groep 6 en 7 van de basisschool.

Muziekonderwijs en technologie

Kunstenaars en ontwerpers gebruiken technologie als tool, maken interactieve technologische installaties of gebruiken kunst om kritische vragen te stellen over bijvoorbeeld privacy of datagebruik. SKVR heeft een lessenreeks ‘Studio Stunts’ over wetenschap en muziektechnologie ontwikkeld. Hoe werken verschillende sporen, ritmes en instrumenten? Leerlingen doen verschillende proefjes. Ze werken toe naar een muziekproductie op de iPad.

Vocal statements

Bij Vocal Statements ontdekken jongeren door samen te zingen hoe hun authentieke stem klinkt en wat ze hiermee kunnen overbrengen. Vaardigheden als actief luisteren, ademtechniek en bewust stemgebruik komen aan bod. Door middel van storytelling vormen de leerlingen hun eigen mening over een onderwerp. Hiermee worden vaardigheden ontwikkeld als het verwoorden van je gedachten en gevoelens, het spreken voor een groep en het beargumenteren van je mening.

Leerorkesten

Het Leerorkest is een muzikaal én sociaal programma. De opzet van het Leerorkest is dat alle kinderen een muziekinstrument leren bespelen door wekelijkse muziekles van professionele muziekdocenten op hun eigen basisschool, onder schooltijd. Naast de wekelijkse instrumentale lessen zijn er grote groepsrepetities en optredens. Ook zijn er (naschoolse) Wijktalentorkesten en vervolgtrajecten in het voortgezet onderwijs.

Muziek in samenhang met taal

Betekenisvolle samenhang in het onderwijs is één van de uitgangspunten van de onderwijsherziening curriculum.nu. Denk bijvoorbeeld aan de samenhang bij taal en muziek. In het rapport van Sardes zijn praktijkervaringen beschreven en geanalyseerd. Bij het rapport is ook interessant voorbeeldvideomateriaal beschikbaar.

Een ander onderzoek over samenhang tussen taal en muziek is uitgevoerd door Yke Schotanus. Uit zijn onderzoek blijkt dat leerlingen teksten op muziek beter onthouden.
Wil jij meer weten over de mogelijkheden tot samenhang? Hoe je stap voor stap doelen uit verschillende leergebieden kan combineren? Deze informatie vind je op onze themapagina over samenhang.

Een nieuw fundament voor muziekonderwijs:

Als de muziek er al is
Wat gebeurt er als we ervan uitgaan dat de docent een expert is in het identificeren van ontwikkelingsmogelijkheden? Een expert in het ontsluiten van een muzikale wereld waarin de leerling zich thuis kan voelen? Suzan Lutke (adviseur, auteur en trainer voor muziek- en kunsteducatie) breekt een lans voor muziekdidactiek- en pedagogiek die past in onze tijd.