Visie op kunst- en cultuuronderwijs

24 juli 2023

De matrix (pdf, 142 kB)* laat vier type scholen zien, waarin een aantal kenmerkende activiteiten en zienswijzen worden omschreven.
Deze scenario's beschrijven mogelijke visies waarop scholen hun beleid samenstellen. Misschien herken je jouw school in één specifieke beschrijving, maar het is eerder mogelijk dat je uit verschillende scenario's zaken herkent. Het betreffen portretten van scholen, in uitersten beschreven om ze onderscheidend te maken. Kortom: elke school wijkt af van deze uitersten. Ze zijn vooral bedoeld om uw eigen visie op kunstzinnige oriëntatie binnen jouw school verder aan te scherpen. Dit document is dan ook vooral bedoeld om de dialoog in jouw team over kunstzinnige oriëntatie op gang te brengen.

Werkwijze

Bedenk hoe jouw ideale toekomstbeeld ten aanzien van kunstzinnige oriëntatie op jouw school er uit moet komen te zien. Onderstreep aansprekende, passende uitspraken in de scenario's.
Vraag jouw team hetzelfde doen: zijn er overeenkomsten? Waar zijn er duidelijke verschillen?
Hoe zorgen we voor consensus hierover?
Dit vormt de opstap voor een eigen beschreven visie op kunst- en cultuuronderwijs, waarbij die visie steeds gekoppeld is aan het algemene beleidskeuzes van de school. Daarna ga je het leerplan voor kunstzinnige oriëntatie volledig maken door de vragen bij de verschillende leerplanaspecten te beantwoorden. Start bij de leerdoelen, -inhouden en –activiteiten en beantwoord daarna de overige leerplanaspecten.

Tip!

Bovenstaande werkwijze kan ook andersom. Samen met jouw team start je met het invullen van de leerplanaspecten zoals je die in de toekomst zou willen invullen: wanneer er consensus is over de antwoorden kun je bekijken hoe die antwoorden passen bij de geschetste scenario's: springt er één uit? Of wellicht kun je op basis van de antwoorden als vanzelf een visie op kunst- en cultuuronderwijs formuleren?

Ter inspiratie:

* Gebaseerd op schooltypen en scenario's in: Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken (2015). D21: Literatuurstudie Onderzoek naar 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs, Zwolle: Windesheim, p.55 t/m 61, LKCA (2014), Har(t)d voor Cultuur. Utrecht: LKCA, diverse scenariobeschrijvingen van culturele instellingen.

downloads