leermaterialen

7 maart 2024

Overzicht voor alle domeinen

Ben je op zoek naar leermaterialen waarin alle vier domeinen van digitale geletterdheid voor het primair onderwijs aan bod komen? Wil je met een doorlopende leerlijn werken aan digitale geletterdheid? Kijk dan eens in onderstaand overzicht. Voor materialen voor een specifiek domein kijk je verder op de overige pagina’s.

Mis je nog wat of klopt iets niet (meer)? Neem dan contact op met Emma Oude Egberink (e.oudeegberink@slo.nl)

Basicly

(Basicly, 2023)
po 1-8, vo 1-6
Interactief online platform waarmee je als school alle handvatten krijgt om eenvoudig aan de digitale geletterdheid van je leerlingen én team te werken. Inclusief professionalisering, complete werkvormen, instructievideo’s en persoonlijke begeleiding. De lessen zijn ontwikkeld voor alle vier domeinen, verdeeld over vijf niveaus waarbij wordt uitgegaan van de aanbodsdoelen digitale geletterdheid. Leraren kunnen via een proeflicentie alle functionaliteiten uitproberen voordat ze overstappen op een betaalde licentie.
www.basicly.co

Blits digitale geletterdheid

(Delubas, 2023-2024)
po 6-8
Licentie voor vier modules voor digitale geletterdheid, die los ingezet kunnen worden. De modules Omgaan met sociale media (mediawijs) en Programmeren met Scratch (computational thinking) zijn al beschikbaar; de modules Maak je digitale schrijfproject en Maak je digitale presentatie (ICT- basisvaardigheden) zijn beschikbaar vanaf schooljaar 2024/2025.
Met de modules van Blits Digitale geletterdheid leren kinderen aan de hand van levensechte en concrete voorbeelden om de digitale wereld in hun voordeel te gebruiken: van Snapchat tot Scratch en van TikTok tot tekstverwerker. Ze ontdekken hoe ze digitale kansen kunnen herkennen en benutten, en hoe ze de risico’s kunnen zien en vermijden.
De licentie is onderdeel van de methode Blits voor studievaardigheden en en digitale geletterdheid, maar kan ook los aangeschaft worden.
https://delubas.nl

Delta de Draak

(Delta de Draak, 2018)
po 1-8
Doorlopende leerlijn digitale geletterdheid voor het basisonderwijs. ICT-basisvaardigheden (content, netwerken, besturingssystemen, basisbegrippen, presentaties, tekstverwerken); computational thinking (probleemanalyse, gegevensverwerking, automatisering, abstractie, programmeren, algoritmes & procedures); mediawijsheid (kennen & herkennen, reclame & pr, medialandschap & ontwikkeling, veiligheid & identiteit, mening & mens, conflict & filteren); informatievaardigheden (vragen, zoeken, filteren, beantwoorden, presenteren, evalueren).
De methode bestaat uit: twintig lessen per groep, werkboekjes (groep 3-8), leerkrachtomgeving (met leerkrachtinstructievideo's en informatie voor ouders), de programmeerbare robot Otto en spelmaterialen voor de Bee-Bot lessen.
www.deltadedraak.nl

Digi-doener po

(FutureNL)
po 1-8
Gratis wekelijkse lessen voor digitale geletterdheid. De lessen bestaan uit een docentenhandleiding, lesbrief voor de leerlingen en slides voor op het scherm. Voor primair onderwijs zijn al ruim 350 lessen beschikbaar via het kanaal op LessonUp of via Gynzy.
In samenwerking met Stichting BOOR en Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) zijn vier posters met twintig doelen op kindniveau opgesteld waarbij aan ieder doel een passende kant-en-klare Digi-doener gekoppeld is.
www.futurenl.org

DigiReady

(DigiReady BV, 2022) 
po 7-8, vo 1-3
Online lespakket met leerstof voor de leerlijnen: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Informatievaardigheden is geïntegreerd in deze drie leerlijnen opgenomen. De leerlijnen kunnen ook apart afgenomen worden zodat leraren zelf een inschatting kunnen maken waar hun school behoefte aan heeft.
De lesmethode maakt gebruik van een serious game (avonturen van Robin de Ruimtereiziger) om leerlingen zelfstandig en klassikaal kennis te laten maken met de digitale wereld. Vaardigheden met Word, media, nepnieuws, redeneren, online samenwerken, etc., komen allemaal aan bod. Leraren kunnen met een proefaccount vrijblijvend een kijkje nemen in de methode.
www.digiready.nl

DIGIT-po

(Instruct Uitgeverij, 2020-2023)
po 1-8
Online methode digitale geletterdheid voor zes domeinen. Vier domeinen DG: basiskennis ICT, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden. En twee extra domeinen: digitaal burgerschap en digitale economie. Medio 2023 volgt nog: digitale data. Bij elke domein zijn er modules met specifieke onderwerpen op verschillende niveaus (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). En er zijn overkoepelende projecten ter verdieping of ondersteuning van de domeinen. In de onderbouw speelse online en offline opdrachten en spelletjes. DIGIT bevat een uitgebreid online dashboard voor de leraar. Bekijk ook het productoverzicht. Om de digitale geletterdheid van leraren zelf te verbeteren is DIGIT-updater ontwikkeld. 
www.digitalegeletterdheid.nl

Digiwijzer

(Digiwijzer Nederland, 2021)
po 3-8, vo 1-2, so
Methode en leeromgeving digitale geletterdheid voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor speciaal onderwijs zijn aparte modules ingericht. Vier thema's: mediawijsheid, computational thinking, digitale informatievaardigheden en praktische ICT-vaardigheden. De thema's (modules) kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. Per thema korte lessen met video's, interactieve vragen en soms te downloaden werkbladen, waar leerlingen ook zelfstandig mee aan de slag kunnen. Er kan op verschillende niveaus worden gewerkt. De lesstof wordt wekelijks geactualiseerd. Ondersteuning mogelijk: implementatie, digicoaches, e-learning, ouderavond etc.
https://digiwijzer.nl/

Faqta - Digitale geletterdheid

(Faqta, 2022)
po 1-8
Methode digitale geletterdheid voor de domeinen: praktische ICT-vaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden. Interactief leerplatform om kennis op te doen. En praktische opdrachten om die kennis om te zetten in digitale vaardigheden. Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk en op onderzoek uit, maar het is ook mogelijk de les klassikaal te geven. Complete lesvoorbereiding is voor handen, daardoor hoeft de leerkracht niet zelf al over alle digitale vaardigheden te beschikken. De verschillende thema’s kunnen flexibel worden ingezet zodat je als leerkracht kunt aansluiten op wat speelt in de klas, met bijvoorbeeld thema’s over online pesten, nepnieuws of programmeren. De licenties voor digitale geletterdheid zijn ook los aan te schaffen: Digitale geletterdheid mini (groep 1-2), Digitale geletterdheid junior (groep 3-4) en Digitale geletterdheid (groep 5-8).
https://faqta.nl/digitale-geletterdheid

GalactIQ

(GalactIQ, 2017)
po 3-8
Platform met online lesprogramma voor mediawijsheid (incl. informatievaardigheden), game-ontwikkeling, robotica, webontwikkeling en digitale creativiteit. Leraren kunnen zich ook inschrijven voor een STEM-certificaatprogramma.
https://www.galactiq.app/nl

Get Digital (Ga Digitaal)

(Facebook.com)
po 7-8, vo 1-6
Programma voor digitaal burgerschap en welzijn. Vijf pijlers elk bestaande uit zes tot negen te downloaden lessen: digitale basisbeginselen (digitale toegang, digitaal burgerschap en digitale gezondheid, privacy en gegevensgeletterdheid), digitale gezondheid (verkenning en vorming van identiteit, positief/respectvol gedrag en veiligheid en gezondheid), digitale betrokkenheid (context, gegevenskwaliteit en mediageletterdheid), digitaal de controle nemen (burgerlijke en politieke betrokkenheid, productie van inhoud en de wet) en digitale mogelijkheden (kunstmatige intelligentie, computationeel denken, gegevens en digitale economie). Er is ook een onderdeel voor de jongeren en ouders/verzorgers.
https://www.facebook.com/fbgetdigital/educators

Handboek digitale geletterdheid 2021-2022

(Kennisnet, 2021)
po, vo
Dit nieuwe handboek is de opvolger van de versie uit 2017 en is bedoeld voor iedereen die digitale geletterdheid een structurele plaats in het onderwijs wil geven. Voor schoolleiders en schoolbestuurders maar ook voor leraren die inspiratie willen opdoen. Hoe ontwikkel je een visie op en implementeer je digitale geletterdheid in de praktijk? Het onderdeel met praktische tips is te vinden op wikiwijs.nl/startpagina/dgpovo/ met voorbeeldleerlijnen, lestips en projectideeën, checklists, etc. Het handboek is kosteloos te downloaden.
www.kennisnet.nl

Lees je digiwijs

(Zwijsen, 2019)
po 5-8
Leesserie met herkenbare verhalen over hedendaagse onderwerpen als gamen, gehackt worden, nepnieuws en computergestuurde omgeving. Begrippen worden uitgelegd in informatieve kaders en de boeken bevatten een woordenlijst.
www.zwijsen.nl

LerenDoenMaken

(LerenDoenMaken, 2017)
po 1-8, vo 1-2
Platform voor digitale geletterdheid met opdrachten voor toekomstgerichte vaardigheden. Leerlingen kunnen bij het kiezen van een opdracht in de huid kruipen van een 'specialist' (bijvoorbeeld: journalist/schrijver, programmeur/gameontwerper, reisleider/gids, wetenschapper/uitvinder). Er kan ook geselecteerd worden op domeinen, leergebieden en niveau.
www.lerendoenmaken.nl

Mediawegwijs

(Mediawegwijs, 2017)
po 1-8, vo 1-2, sbo, pro
Leerlijn digitale geletterdheid voor alle vier domeinen (mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking) bestaande uit 49 lessen voor groep 1 t/m 8 primair onderwijs : groep 1-2 zeven lessen, groep 3-8 zeven lessen per leerjaar.  Er is ook een lessenreeks van 15 lessen voor onderbouw vo. Er zijn meer lessen in ontwikkeling. Vanuit het totaaloverzicht van lessen kan ook een themaleerlijn gekozen worden. Thema's:  echt & nep, filmen, gaming, hightech technieken, online identiteit, programmeren, robots en toekomstberoepen.  Vakdocenten van Mediawegwijs ondersteunen leraren door een train-de-trainer programma, studiedagen en ouderbijeenkomsten. Handleidingen staan op de website en kunnen via een licentie aangeschaft worden.
www.mediawegwijs.nl

Online Masters

(VodafoneZiggo, 2018-2022)
po 7-8, vo 1-2, vso
Gratis online lesprogramma met dertien interactieve lessen waarbij leerlingen ook hun smartphone kunnen gebruiken. Vier modules: Digital master, Creative master, Safe master en Social master. De leerlingen bekijken de video’s waarin de masters uit het vak de leerlingen meenemen in hun wereld. Met een handleiding voor leraren, werkbladen per module, toolkit voor ouderavond en digibordlessen.
www.online-masters.nl

De Programmeerschool

(De Programmeerschool, 2021)
po 1-8
Totaaloplossing voor digitale geletterdheid door combinatie van een methode en vakleerkrachten die de school kunnen ontzorgen op alle vier domeinen. Daardoor kunnen scholen stapsgewijs en laagdrempelig kennis maken met het lesgeven in digitale geletterdheid. De methode kan ook een aanvulling zijn voor scholen met sterke behoefte aan expertise op het gebied van lessen Computational Thinking. 
https://deprogrammeerschool.nl/

Schoolblocks - Digitale Geletterdheid - po

(Schoolblocks)
po 5-8
Als doorlopende leerlijn of per module in te zetten. Modules: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en design. Naast aandacht voor theorie gaan leerlingen vooral praktisch aan de slag. Er is een doorgaande lijn mogelijk vanuit po 5-8 naar vo 1-2.
https://www.schoolblocks.nl

Wikiwijs - Digitale geletterdheid po-vo-(v)so

(Kennisnet)
po 1-8, vo, (v)so
Open lesmateriaal, tips en informatie voor de vier domeinen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Voor primair onderwijs is er ook het initiatief App Noot Muis,  een verzameling lesideeën die digitale geletterdheid verbindt aan taalonderwijs op de basisschool. En speciaal voor het (v)so is er een themapagina met leermaterialen rond thema's zoals: veiligheid en privacy, nep en echt, zoeken en vinden.
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/dgpovo/