leermaterialen

14 maart 2023

Overzicht voor alle domeinen

Ben je op zoek naar leermaterialen waarin alle vier domeinen van digitale geletterdheid voor het primair onderwijs aan bod komen? Wil je met een doorlopende leerlijn werken aan digitale geletterdheid? Kijk dan eens in onderstaand overzicht. Voor materialen voor een specifiek domein kijk je verder op de overige pagina’s.

Mis je nog wat of klopt iets niet (meer)? Neem dan contact op met José Lodeweges (j.lodeweges@slo.nl)

Basicly

(Basicly, 2023)
po 1-8, vo 1-6
Interactief online platform waarmee je als school alle handvatten krijgt om eenvoudig aan de digitale geletterdheid van je leerlingen én team te werken. Inclusief professionalisering, complete werkvormen, instructievideo’s en persoonlijke begeleiding. De lessen zijn ontwikkeld voor alle vier domeinen, verdeeld over vijf niveaus waarbij wordt uitgegaan van de aanbodsdoelen digitale geletterdheid. Leraren kunnen via een proeflicentie alle functionaliteiten uitproberen voordat ze overstappen op een betaalde licentie.
www.basicly.co

Blits digitale geletterdheid

(Delubas, 2023-2024)
po 5-8
In de loop van schooljaar 2023-2024 verschijnen er keuzemodules van Blits voor studievaardigheden én digitale geletterdheid. Kinderen leren onder andere om werkstukken en presentaties te maken met Word en PowerPoint en om te programmeren met Scratch en de micro:bit. Ook ontdekken ze hoe ze kritisch, veilig en sociaal kunnen omgaan met sociale media.
https://delubas.nl/methodes/blits-2

Delta de Draak

(Delta de Draak, 2018)
po 1-8
Doorlopende leerlijn digitale geletterdheid voor het basisonderwijs. ICT-basisvaardigheden (content, netwerken, besturingssystemen, basisbegrippen, presentaties, tekstverwerken); computational thinking (probleemanalyse, gegevensverwerking, automatisering, abstractie, programmeren, algoritmes & procedures); mediawijsheid (kennen & herkennen, reclame & pr, medialandschap & ontwikkeling, veiligheid & identiteit, mening & mens, conflict & filteren); informatievaardigheden (vragen, zoeken, filteren, beantwoorden, presenteren, evalueren).
De methode bestaat uit: twintig lessen per groep, werkboekjes (groep 3-8), leerkrachtomgeving (met leerkrachtinstructievideo's en informatie voor ouders), de programmeerbare robot Otto en spelmaterialen voor de Bee-Bot lessen.
www.deltadedraak.nl

DigiReady

(DigiReady BV, 2022) 
po 7-8, vo 1-3
Online lespakket met leerstof voor de leerlijnen: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Informatievaardigheden is geïntegreerd in deze drie leerlijnen opgenomen. De leerlijnen kunnen ook apart afgenomen worden zodat leraren zelf een inschatting kunnen maken waar hun school behoefte aan heeft.
De lesmethode maakt gebruik van een serious game (avonturen van Robin de Ruimtereiziger) om leerlingen zelfstandig en klassikaal kennis te laten maken met de digitale wereld. Vaardigheden met Word, media, nepnieuws, redeneren, online samenwerken, etc., komen allemaal aan bod. Leraren kunnen met een proefaccount vrijblijvend een kijkje nemen in de methode.
www.digiready.nl

DIGIT-po

(Instruct Uitgeverij, 2020-2023)
po 1-8
Online methode digitale geletterdheid voor zes domeinen. Vier domeinen DG: basiskennis ICT, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden. En twee extra domeinen: digitaal burgerschap en digitale economie. Voorjaar 2023 volgt nog: digitale data. Bij elke domein zijn er modules met specifieke onderwerpen op verschillende niveaus (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). En er zijn overkoepelende projecten ter verdieping of ondersteuning van de domeinen. In de onderbouw speelse online en offline opdrachten en spelletjes. DIGIT bevat een uitgebreid online dashboard voor de leraar. Bekijk ook het productoverzicht. Om de digitale geletterdheid van leraren zelf te verbeteren is DIGIT-updater ontwikkeld. 
www.digitalegeletterdheid.nl

Digiwijzer

(Digiwijzer Nederland, 2021)
po 3-8
Leerlijn digitale geletterdheid voor vier thema's: mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden. De thema's (modules) kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. Per thema korte lessen met video's, interactieve vragen en soms te downloaden werkbladen, waar leerlingen ook zelfstandig mee aan de slag kunnen. Er kan op verschillende niveaus worden gewerkt: digitalent, digikanjer, digibaas en digipro. De lesstof wordt wekelijks geactualiseerd.
https://digiwijzer.nl/

Faqta - Digitale geletterdheid

(Faqta, 2022)
po 1-8
Methode digitale geletterdheid voor de domeinen: praktische ICT-vaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden. Interactief leerplatform om kennis op te doen. En praktische opdrachten om die kennis om te zetten in digitale vaardigheden. Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk en op onderzoek uit, maar het is ook mogelijk de les klassikaal te geven. Complete lesvoorbereiding is voor handen, daardoor hoeft de leerkracht niet zelf al over alle digitale vaardigheden te beschikken. De verschillende thema’s kunnen flexibel worden ingezet zodat je als leerkracht kunt aansluiten op wat speelt in de klas, met bijvoorbeeld thema’s over online pesten, nepnieuws of programmeren. De licenties voor digitale geletterdheid zijn ook los aan te schaffen: Digitale geletterdheid mini (groep 1-2), Digitale geletterdheid junior (groep 3-4) en Digitale geletterdheid (groep 5-8).
https://faqta.nl/digitale-geletterdheid

GalactIQ

(GalactIQ, 2017)
po 3-8
Platform met online lesprogramma voor mediawijsheid (incl. informatievaardigheden), game-ontwikkeling, robotica, webontwikkeling en digitale creativiteit. Naast dit lesprogramma is ook een opleidingsprogramma voor leerkrachten ontwikkeld op het gebied van programmeren en nieuwe technologieën.
https://www.galactiq.app/nl

Gynzy Digitale geletterdheid

(Gynzy & FutureNL, 2019)
po 1-8
Lesstof voor alle vier domeinen van digitale geletterdheid. De vier onderdelen vormen binnen Gynzy de vier Werelden. Iedere Wereld van digitale geletterdheid bestaat uit vier tot acht Eilanden. Ieder Eiland bevat minimaal één leerdoel met een bijbehorende les, een Digi-doener genoemd. De leerlijn is ontwikkeld door FutureNL en gebaseerd op de aanbodsdoelen.
www.gynzy.com

Handboek digitale geletterdheid 2021-2022

(Kennisnet, 2021)
po, vo
Dit nieuwe handboek is de opvolger van de versie uit 2017 en is bedoeld voor iedereen die digitale geletterdheid een structurele plaats in het onderwijs wil geven. Voor schoolleiders en schoolbestuurders maar ook voor leraren die inspiratie willen opdoen. Hoe ontwikkel je een visie op en implementeer je digitale geletterdheid in de praktijk? Het onderdeel met praktische tips is te vinden op wikiwijs.nl/startpagina/dgpovo/ met voorbeeldleerlijnen, lestips en projectideeën, checklists, etc. Het handboek is kosteloos te downloaden.
www.kennisnet.nl

Lees je digiwijs

(Zwijsen, 2019)
po 5-8
Leesserie met herkenbare verhalen over hedendaagse onderwerpen als gamen, gehackt worden, nepnieuws en computergestuurde omgeving. Begrippen worden uitgelegd in informatieve kaders en de boeken bevatten een woordenlijst.
www.zwijsen.nl

LerenDoenMaken

(LerenDoenMaken, 2017)
po 1-8, vo 1-2
Platform voor digitale geletterdheid met opdrachten voor toekomstgerichte vaardigheden. Leerlingen kunnen bij het kiezen van een opdracht in de huid kruipen van een 'specialist' (bijvoorbeeld: journalist/schrijver, programmeur/gameontwerper, reisleider/gids, wetenschapper/uitvinder). Er kan ook geselecteerd worden op domeinen, leergebieden en niveau.
www.lerendoenmaken.nl

LessonUp

(FutureNL)
po 1-8, vo 1-2
Leskanaal met lessen en lesplannen voor digitale vaardigheden. Voor computational thinking zijn al ruim 350 lessen opgenomen. Deze lessen zijn ook in een leerlijn geplaatst, met een overzicht van producten die aangeschaft kunnen worden ter ondersteuning van activiteiten. Onderdeel van het leskanaal zijn de wekelijkse lessen Digi-doener.
www.lessonup.com

Mediawegwijs

(Mediawegwijs, 2017)
po 1-8, vo 1-2, sbo, pro
Leerlijn digitale geletterdheid voor alle vier domeinen (mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking) bestaande uit 49 lessen voor groep 1 t/m 8 primair onderwijs : groep 1-2 zeven lessen, groep 3-8 zeven lessen per leerjaar.  Er is ook een lessenreeks van 15 lessen voor onderbouw vo. Er zijn meer lessen in ontwikkeling. Vanuit het totaaloverzicht van lessen kan ook een themaleerlijn gekozen worden. Thema's:  echt & nep, filmen, gaming, hightech technieken, online identiteit, programmeren, robots en toekomstberoepen.  Vakdocenten van Mediawegwijs ondersteunen leraren door een train-de-trainer programma, studiedagen en ouderbijeenkomsten. Handleidingen staan op de website en kunnen via een licentie aangeschaft worden.
www.mediawegwijs.nl

Online Masters

(VodafoneZiggo, 2018-2022)
po 7-8, vo 1-2, vso
Gratis online lesprogramma met dertien interactieve lessen waarbij leerlingen ook hun smartphone kunnen gebruiken. Vier modules: Digital master, Creative master, Safe master en Social master. De leerlingen bekijken de video’s waarin de masters uit het vak de leerlingen meenemen in hun wereld. Met een handleiding voor leraren, werkbladen per module, toolkit voor ouderavond en digibordlessen.
www.online-masters.nl

Schoolblocks - Digitale Geletterdheid - po

(Schoolblocks)
po 5-8
Als doorlopende leerlijn of per module in te zetten. Modules: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en design. Naast aandacht voor theorie gaan leerlingen vooral praktisch aan de slag.
https://www.schoolblocks.nl

Wikiwijs - Digitale geletterdheid po-vo-(v)so

(Kennisnet)
po 1-8, vo, (v)so
Open lesmateriaal, tips en informatie voor de vier domeinen van digitale geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Voor primair onderwijs is er ook het initiatief App Noot Muis,  een verzameling lesideeën die digitale geletterdheid verbindt aan taalonderwijs op de basisschool. En speciaal voor het (v)so is er een themapagina met leermaterialen rond thema's zoals: veiligheid en privacy, nep en echt, zoeken en vinden.
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/dgpovo/