Toetsmatrijs leesvaardigheid

28 mei 2020

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld. De toetsmatrijs Leesvaardigheid is een voorbeeld van hoe een toetsmatrijs eruit zou kunnen zien. In dit geval zijn de subvaardigheden en kenmerken van de taakuitvoering Leesvaardigheid 2F uit het referentiekader als uitgangspunt genomen. De toetsmatrijs geeft een verdeling over type te lezen teksten en kenmerken van de taakuitvoering.

De drie typen teksten zijn:

  • informatieve teksten;
  • instructieve teksten;
  • betogende teksten.

Invulbare toetsmatrijs

Je kunt de invulbare toetsmatrijs downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert je de toetsdoelen voor leesvaardigheid en legt je de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast. Hieronder beschrijven we enkele voorbeelden.

Voorbeeldmatige uitwerkingen

Hiernaast is ook een voorbeeldmatige uitwerking in concrete examenopdrachten van de toetsdoelen bij leesvaardigheid te downloaden.