Leesvaardigheid en het referentiekader

28 mei 2020

Voor het vmbo geldt dat de exameneenheid leesvaardigheid vergeleken kan worden met de omschrijving van het referentiekader taal voor lezen op 2F. De tekstkenmerken die het referentiekader taal geeft, komen overeen met die in het examenprogramma.

Uitbreiding in referentiekader

  • Het referentiekader maakt onderscheid tussen het lezen van zakelijke teksten en het lezen van narratieve, fictionele teksten.
  • In het referentiekader worden de onderwerpen globaal beschreven voor niveau 2F. Naast het lezen van teksten over alledaagse onderwerpen en onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling komen ook onderwerpen aan bod die verder van de leerling af staan.
  • Het taakkenmerk opzoeken (kan systematisch informatie opzoeken) wordt niet beschreven in de exameneenheid leesvaardigheid.
  • Het referentiekader is uitvoeriger in de beschrijving van de kenmerken van de taakuitvoering. Zo is het referentiekader expliciet over woordenschat en techniek, begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken. Het herkennen van beeldspraak bij begrijpen komt niet voor in de exameneenheid leesvaardigheid. De niveaubeschrijvingen bij de taakuitvoering zijn geschikt voor de beoordeling van het niveau van bepaalde leerlingprestaties.