Toetsmatrijs gesprekken voeren

18 december 2019

U kunt de invulbare toetsmatrijs voor gesprekken voeren downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert u de toetsdoelen luister- en kijkvaardigheid en legt u de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast. Hieronder beschrijven we enkele voorbeelden.

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hieronder lees je hoe je toetsdoelen voor gesprekken voeren kan uitwerken in concrete examenopdrachten.

Toetsdoelen en voorbeeldopdrachten
Toetsdoelen Voorbeeldopdrachten schoolexamen

​De leerling kan in een gesprek informatie geven, informatievragen,

overtuigen, een mening geven, tot handelen aanzetten.

  • ​Informatie vragen bij instanties over een stage, een opleiding, een vacature, live, per telefoon, via een videoconferentie of skype.
  • Een interview afnemen over werksituaties, opleidingen, beroepskeuze.
  • Medeleerlingen of collega's uitleg en opdrachten geven.

​De leerling kan in een gesprek rekening houden

metverschillende soorten publiek (directe omgeving, instanties, publiek met een hogere status) en verschillendetaalvarianten

(dialecten, groepstalen, talen van allochtonen andere minderheden, Nederlands als standaardtaal).

  • ​Een gesprek voeren met een leidinggevende, klant/cliënt of een collega.
  • Deelnemen aan een werkoverleg of vergadering.
​De leerling kan in een discussie een mening geven enovertuigen.
  • ​Deelnemen aan een kring- of klassengesprek, werkoverleg, discussie of debat in het kader van een thema, project, het sectorwerkstuk of beroepskeuze.

​De leerling kan in gesprekken het spreekdoel van anderen

herkennen en de reacties van anderen inschatten.

  • ​Deelnemen aan een kring- of klassengesprek, werkoverleg, discussie of debat in het kader van eenthema, project, het sectorwerkstuk of beroepskeuze