Toetsmatrijs spreken

13 december 2019

Je kunt de invulbare toetsmatrijs downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert je de toetsdoelen voor spreken en leg je de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast.

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hieronder lees je hoe je toetsdoelen bij spreken kunt uitwerken in concrete examenopdrachten.

Toetsdoelen Voorbeeldopdrachten schoolexamen

​De leerling kan in een presentatie

informatie geven,informatie vragen, overtuigen,

een mening geven, tot handelen aanzetten.

  • ​Een presentatie, Pecha Kucha of een pitch houden over een persoonlijke belevenis, een opleiding, stage of werkervaring, boek of film. Dit kan live, met of zonder PowerPoint, Prezi etc., of in een gemonteerde opname/animatie.
  • Medeleerlingen of collega's uitleg en opdrachten geven.

​De leerling kan bij een presentatie rekening

houden met verschillende soorten publiek

en verschillende taalvarianten.*

  • ​Een presentatie geven of een pitch of Pecha Kucha houden, met of zonder PowerPoint, Prezi etc. voorpubliek met verschillende achtergronden enverschillend taalgebruik.**

*   Taalvarianten: dialecten, groepstalen, talen van allochtoneenandereminderheden,Nederlandsalsstandaardtaal.
**  Rekening houden met publiek (directe omgeving, instanties, publiek met een hogere status) in taalgebruik: woordkeus,
     intonatie, tempo, articulatie, houding.