Matchingvragen

13 december 2019

Op deze pagina staan enkele voorbeelden van matchingvragen.

Voorbeeld 1

Enkele gebeurtenissen:

 1. de Russische Revolutie;
 2. oprichting van de NAVO;
 3. uitvinding van de atoombom in de Verenigde Staten.

Enkele gevolgen:

 1. de oprichting van het Warschaupact;
 2. het begin van een jarenlange wedloop in kernwapens;
 3. westers wantrouwen ten opzichte van de Sovjetunie.

Welk gevolg hoort bij welke gebeurtenis? Let op! Elke gebeurtenis en elk gevolg mag maar één keer gebruikt worden.

Voorbeeld 2

Het interbellum

Enkele bronnen over het Duitse nationaal-socialisme.

Bron 1

In 1935 werd in Neurenberg bepaald dat Joden niet meer met personen van Duits bloed mochten trouwen en geen Duitse staatsburgers waren. Daarna begon de discriminatie van de Joden steeds drastischer vormen aan te nemen. Joden in overheidsdienst verloren hun baan, Joodse winkels werden geboycot, Joodse kinderen werden van school gestuurd.

Bron 2

Hitler had al in zijn boek Mein Kampf (1924) geschreven dat het belangrijkste doel van zijn buitenlandse politiek het verkrijgen van meer gebied voor het Duitse volk was. Oekraïne was bijvoorbeeld voorbestemd om de graanschuur van Duitsland te worden.

Bron 3

De Hitler-Jugend nam de plaats in van andere jongerenorganisaties en de pers werd grotendeels onder controle van de nazi's gesteld, evenals de radio- en filmwereld. Universiteiten werden 'gezuiverd' en kunstenaars moesten lid worden van de Reichskulturkammer.

Gebruik bron 1, 2 en 3

Vijf kenmerken van Hitlers nationaal-socialisme in Duitsland:

 1. de bouw van vernietigingskampen;
 2. de gelijkschakeling;
 3. de herbewapening;
 4. de invoering van rassenwetten;
 5. de noodzaak tot het scheppen van Lebensraum.

Geef per bron aan welk kenmerk erbij hoort. Let op! Elk kenmerk mag slechts één keer gebruikt worden en er blijven twee kenmerken over.

Voorbeeld 3

Bron

Deze bron bestaat uit twee onderdelen.

Onderdeel 1: Gedeelte van een gedicht (rond 1900):

En zij die hun vaandels vlechten
Tot één rode band
Die voor een nieuwe wereld vechten
En sterven voor het beloofde land:
Dat zijn de muiters en makkers
Dat zijn de taaie rooie rakkers.

Onderdeel 2: Vaandel van een vakbond (1895):

hand11.png

Toelichting

Boven aan het vaandel staat de tekst: 'R.K. Werkliedenvere(e)niging'.
In het midden staat: 'anno 1895 - arbeid adelt'.
Onder aan het vaandel staat: 'Rerum Novarum - Tilburg'.

Gebruik de bron

De twee onderdelen van de bron passen elk bij een bepaalde groep. Bij welke groep past onderdeel 1 en bij welke groep past onderdeel 2?

Onderdeel 1 Onderdeel 2
A protestanten rooms-katholieken
B protestanten socialisten
C rooms-katholieken protestanten
D rooms-katholieken socialisten
E socialisten protestanten
F socialisten rooms-katholieken


Voorbeeld 4

Welke combinatie van gebeurtenis, Amerikaanse leider en Russische leider is juist?

Gebeurtenis Amerikaanse leider Russische leider
A de blokkade van Berlijn Reagan Stalin
B de bouw van de Berlijnse muur Kennedy Chroesjtsjov
C de Cubacrisis Reagan Stalin
D de val van de Berlijnse muur Kennedy Chroesjtsjov

Noot

Matchingvragen kunnen moeilijker worden gemaakt door leerlingen te vragen een toelichting op hun antwoord(en) te geven.​