Soorten opdrachten

13 december 2019

In een goede toets worden naast kennis, begrip en inzicht ook historisch denken en redeneren (historische vaardigheden) getoetst.

Voor het toetsen van kennis, begrip en inzicht kunnen verschillende vraagvormen worden gebruikt:

  • meerkeuzevragen;
  • matching-vragen;
  • chronologie-vragen waarbij leerlingen bij voorkeur via historisch redeneren tot een antwoord komen;
  • vragen waarbij leerlingen een korte omschrijving van een begrip of gebeurtenis moeten geven. Bij dit type vragen is het belangrijk dat leerlingen precies weten wat er van hen verwacht wordt.

Om historisch denken en redeneren te toetsen worden meestal toetsitems gebruikt bij een of meer bronnen. Ook praktische opdrachten en mondelinge presentaties lenen zich goed voor het toetsen van historisch denken en redeneren.