Het examenprogramma

6 oktober 2023

Het geschiedenisexamenprogramma vmbo bestaat sinds 2008 uit een aantal onderdelen.

  • een preambule, met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, en drie vakspecifieke onderdelen;
  • het schoolexamen;
  • het centraal examen.

In schooljaar 2016/2017 heeft dit programma enkele inhoudelijke en structurele wijzigingen ondergaan.

In de eerste plaats is de eindterm staatsinrichting gewijzigd. Omdat de geschiedenis van de staatsinrichting van Nederland vanaf 1848-heden nauw verbonden is met, en niet begrepen kan worden zonder kennis van, de historische ontwikkelingen in diezelfde periode, zal het examenprogramma naast de historische ontwikkelingen in Nederland vanaf 1900 ook de belangrijkste ontwikkelingen vanaf 1848 omvatten. Door staatsinrichting nadrukkelijker te verweven met het Historisch Overzicht, wordt het voor leerlingen makkelijker om verbindingen te leggen en het overzicht te behouden.

In de tweede plaats is het verrijkingsdeel De Brandhaard Israël/Palestina (1945-1979) voor vmbo gl/tl geen onderdeel meer van het centraal examen. Het onderdeel doet, onder andere vanwege de tijdsafbakening (1948-1975), onvoldoende recht aan de complexiteit van het thema. Het onderwerp wordt nu, als keuzeonderwerp, onderdeel van het schoolexamen. Niet alleen voor leerlingen van vmbo-gtl, maar ook van bb en kb.

Ingrijpender dan de wijzigingen in het examenprogramma, zijn de wijzingen in de syllabus die bij dit examenprogramma hoort. Deze wijzigingen zijn aanleiding om de handreiking bij het schoolexamen te vernieuwen.

Meer informatie over het vernieuwde examen staat op Examenblad.nl.