Opmaak van toetsen

13 december 2019

Het kan zinvol zijn om schoolexamentoetsen, wat lay-out betreft, zoveel mogelijk te laten lijken op de examens van Cito. De opmaak die vanaf 2013 door Cito wordt gebruikt is: Arial 12; regelafstand exact 14 (instellen via opmaak-alinea).

Inleiding op de toets

Elke toets kan worden ingeleid met een aantal aanwijzingen en/of tips, bijvoorbeeld:

  • De toets bestaat uit … vragen en je hebt … lesuur de tijd;
  • Lees de vragen zorgvuldig door. Heb je elk onderdeel van de vraag beantwoord?;
  • Schrijf je antwoorden in goed Nederlands;
  • Gebruik geen woorden als iedereen, niemand, nooit, altijd, men;
  • Bij gebruik van woorden als ze, zij, hun, hen, het, hij, dat moet je uileggen wie of wat je daarmee bedoelt;
  • Bijschriften en toelichtingen zijn onderdeel van de bron.