Algemene informatie

6 oktober 2023

​SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Deze handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

Omdat de geschiedenis en staatsinrichting van Nederland (vanaf 1848) en het Historisch Overzicht vanaf 1900 meestal ook een plaats krijgen in het PTA wordt ook hieraan in deze handreiking aandacht besteed. De inhoud van de handreikingen voor het schoolexamen heeft een niet-voorschrijvend karakter.

Sinds 2015 worden de handreikingen in digitale vorm aangeboden. De vernieuwde uitvoering heeft als doel de bereikbaarheid van de handreikingen te vergroten en het raadplegen van de informatie te vergemakkelijken. De digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen aan te bieden en deze sneller te actualiseren en/of aan te vullen.

De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

Deze site biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers de mogelijkheid om:

  • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
  • verschillende onderdelen in een oogopslag met elkaar te vergelijken;
  • voorbeelduitwerkingen te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
  • bepaalde onderdelen af te drukken.

We hopen dat de handreiking geschiedenis in deze vernieuwde vorm een bruikbare steun voor docenten zal zijn bij het zelf vormgeven van het schoolexamen.