Wat moet en wat mag getoetst worden?

13 december 2019

In het PTA zijn in ieder geval schoolexamentoetsen opgenomen over de verplichte twee (bb) respectievelijk drie (kb en gl/tl) thema's.

Gekozen kan worden uit:

  • De koloniale relatie Indonesië - Nederland (GS/K/4);
  • De industriële samenleving in Nederland (GS/K/6);
  • Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland  (GS/K/7);
  • Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 (GS/K/8);
  • De Koude Oorlog (GS/K/9);
  • Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld (GS/K/11).

Er mogen ook schoolexamentoetsen worden gegeven over (onderdelen van) onderwerpen die in het centraal examen worden getoetst. Ook kan de school (sectie) besluiten hieraan nog andere onderdelen toe te voegen, bijvoorbeeld een of meer praktische opdrachten.

Vorm en weging

De vorm van de toetsing en de weging is aan de school. Dit neemt niet weg dat het zinvol is leerlingen tijdens schoolexamentoetsen te laten wennen aan de toetsvorm die gebruikt wordt tijdens het centraal examen.

Voorbeelden van mogelijke examenvragen

In de syllabus voor het eerste examen in 2008 staan voorbeelden van mogelijke examenvragen. Op www.examenblad.nl vindt je alle examens vanaf 2008.

Op Histoforum staan diagnostische toetsen met examenvragen over het onderdeel historisch overzicht van de twintigste eeuw. Op Histoforum staan ook diagnostische toetsen met examenvragen over het onderdeel staatsinrichting uit de vmbo-examens van de laatste jaren. Leerlingen krijgen na het beantwoorden van een vraag meteen te zien of het antwoord juist of onjuist is. Omdat zij elke vraag net zo vaak kunnen beantwoorden tot zij het juiste antwoord hebben gevonden, hoeven zij niet in onzekerheid te blijven over het goede antwoord.