Domein F: wiskunde in wetenschap

20 augustus 2021

20. De kandidaat heeft kennis van een profielspecifiek onderwerp dat aansluit bij de wijze waarop wiskunde wordt gebruikt in het hoger onderwijs.​​

Over dit domein schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende​.
"Dit domein beoogt leerlingen zicht te geven op wiskunde als wetenschap en op de manier waarop wiskunde binnen exacte wetenschappen functioneert. Het gaat hierbij niet alleen om de wiskundige resultaten, maar ook om het proces van het bedrijven van wetenschap. Wiskunde in wetenschap wordt bij voorkeur vormgegeven in nauwe samenwerking met universiteiten. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor universiteiten via participatie in steunpunten wiskunde D. Bij de invulling van dit domein valt te denken aan een masterclassrond een voor deze doelgroep relevant onderwerp, die in samenwerking met de universiteiten is ontwikkeld of wordt uitgevoerd. Ook kan gedacht worden aan een opdracht die onderzoeksmatige vaardigheden vraagt en gericht is op een wetenschappelijke denkmethode. Zo mogelijk worden toekomstige studenten van exacte studierichtingen hiervoor tijdens de vervolgstudie gecompenseerd.​"

Suggesties:
 • Aandelen en opties (UTwente);
 • Algoritmiek (TUe/Mark de Berg);
 • Astrofysica (RUN);
 • Beslissen in netwerken (Fontys/Essers);
 • Computeralgebra (cTWO-werkgroep/Klein);
 • Conflictlijnen en spiegels (UU/Profi);
 • Cryptografie (Bakker & Stienstra);
 • Cryptografie en getaltheorie (TUe/Lambeck);
 • Diophantische vergelijkingen: mogelijkheden en onmogelijkheden (UU/Cornelissen);
 • Discrete wiskunde (UTwente);
 • Diswis: grafentheorie (De Praktijk);
 • E-klas Logica (Its Academy);
 • Financiële wiskunde (UvT);
 • Golven en tsunami (UTwente);
 • Grafen: kleuren en routeren (CWI/Schrijver);
 • Het Poincaré-vermoeden (Steunpunt Noord-Holland/TopWis);
 • Lineaire algebra (Hengeveld);
 • Lineaire algebra toegepast (Dames & Van Gendt);
 • Modelleren (UTwente);
 • Optimalisatie in netwerken (VU/Tijms);
 • Optimaliseren in netwerken (TU Delft);
 • Speltheorie (UvT);
 • Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen (Van Hirtum);
 • Verkeer en files (UTwente);
 • ​Wave (UTwente)​.