Algemene informatie

27 juli 2023

In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO de opdracht gegeven tot het ontwerpen en beproeven van vernieuwde wiskundeprogramma's voor havo en vwo.

​​​​​​​​​​​​​​​​​In het eindrapport Denken & Doen van cTWO wordt het programma wiskunde D vwo als volgt gekarakteriseerd:

  • Wiskunde D voor vwo is een profielkeuzevak binnen het profiel Natuur en Techniek, en kan ook door leerlingen van Natuur en Gezondheid, die Wiskunde B gekozen hebben, opgenomen worden in het vrije deel.
  • Wiskunde D is verbredend en verdiepend, maar niet noodzakelijk voor exacte vervolgstudies. Wel zullen leerlingen die wiskunde D hebben gevolgd op wiskundig gebied beter zijn voorbereid op een wetenschappelijke studie dan anderen. Voor de inhoud van wiskunde D is dus niet zozeer de formele doorstroomrelevantie maatgevend, als wel de aantrekkelijkheid en de uitdaging die leerlingen erin kunnen ervaren.
  • Het domein Wiskunde in wetenschap biedt de mogelijkheid tot een specifieke invulling die aansluit bij een wetenschappelijke studie in een bèta-richting.
  • Het domein Kansrekening en statistiek krijgt een invulling die gericht is op toepassingen in wetenschap en techniek.​​​​​​

​Deze handreiking besteedt niet alleen aandacht aan de (sub)domeinen die tot het schoolexamen behoren, maar ook aan vernieuwingen die ten grondslag liggen aan het nieuwe programma.