Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma wiskunde D vwo bestaat uit het schoolexamen.

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A          Vaardigheden
Domein B          Kansrekening en statistiek
Domein C          Dynamische systemen
Domein D          Meetkunde
Domein E          Complexe getallen
Domein F          Wiskunde in wetenschap
Domein G          ​​​​Keuzeonderwerpen

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

  • de domeinen B, C, D, E, F en G;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: naast de keuzeonderwerpen bedoeld bij domein G: andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen.

​​