Domein E: complexe getallen

13 december 2019

​​​​Subdomein E1: Basisoperaties

18.De kandidaat kan rekenen met complexe getallen, de geconjugeerde, het argument en de absolute waarde, kan de stelling van De Moivre gebruiken, kan rekenen met de formule van Euler als representatie van poolcoördinaten, en kan in redeneringen de relatie gebruiken tussen de complexe getallen en de meetkunde van het platte vlak.

Subdomein E2: Profielspecifieke verdieping

19.De kandidaat kan de stof van subdomein E1 gebruiken voor een profielspecifieke verdieping.​

Over dit domein schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende​.
"Zowel vanuit vervolgopleidingen als door docenten bij veldraadplegingen is gepleit voor het onderwerp complexe getallen. In het subdomein Profielspecifieke verdieping kunnen raakvlakken met meetkunde of met natuurkunde (golven, elektriciteitsleer) worden onderzocht.​"

​​​​​​​Suggesties:

  • Complexe getallen in context (Dames en Van Gendt);
  • Complexe getallen voor Wiskunde D (UvA/Van de Craats);
  • Complexe stromen (UU/Goddijn & Van Hoof);
  • ​​Wat? Nog meer getallen! Complexe getallen en toepassingen (TUe/Sterk)​.