Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Hierover schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende​:
"Wiskunde D brengt bij vwo-leerlingen meer diepgang aan in de opgebouwde kennis, waardoor ook het inzicht in en de reflectie op werkwijze en nut van wiskundige vaardigheden verbetert. De commissie cTWO stelt een programma voor met een kern rond meetkunde, analyse van dynamische systemen, complexe getallen en kansrekening en statistiek.

De verdieping zit met name in de meetkunde. Dynamische systemen en complexe getallen vormen een verbreding op het analyseprogramma die aansluit bij onderwerpen in de exacte vakken. Daarnaast is er ruimte voor een domein waarin de rol van wiskunde als, en in, wetenschap centraal staat. Het keuzeonderwerp biedt mogelijkheden voor verdere verbreding en verdieping en voor het inspelen op actuele ontwikkelingen of nieuwe toepassingen."

De onderdelen van het schoolexamen​

Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de onderstaande domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein B: Kansrekening en statistiek
  • Domien C: Dynamische systemen
  • Domein D: Meetkunde
  • Domein E: Complexe getallen
  • Domein F: Wiskunde in wetenschap
  • Domein G: Keuzeonderwerpen​

​​​Voorbeelden en hulpmiddelen​​

Hier wordt aandacht besteed aan:

  • voorbeeldlesmateriaal​​;
  • praktische opdrachten;
  • toetsmatrijs.