Domein D: meetkunde

13 december 2019

​​Subdomein D1: Analytische en synthetische methoden

14.De kandidaat kan analytische en synthetische methoden en redeneringen toepassen op meetkundige probleemsituaties en daarmee eigenschappen bewijzen.

Subdomein D2: Kegelsneden: synthetisch en in coördinaten

15.De kandidaat kan kegelsneden zowel synthetisch als algebraïsch beschrijven, en op grond van een synthetische of algebraïsche b​​​​​​​​​​​​eschrijving ligging en eigenschappen bij de bijbehorende figuren onderzoeken en bewijzen.

Subdomein D3: De ruimte

16.De kandidaat kan de beschrijving van ruimtelijke figuren met drie coördinaten gebruiken, en daarbij de begrippen afstand, hoeken, in- en uitproduct, vector en normaalvector hanteren.

Subdomein D4: Toepassingen en ICT

17.De kandidaat kan meetkundige toepassingen onderzoeken, ook met behulp van ICT.​​​​​​

Over dit domein schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende​.
"In dit domein wordt zowel de synthetische als de analytische aanpak van de meetkunde uit wiskunde B verdiept. Hierbij komen in ieder geval ook coördinaten in meerdere dimensies aan bod. De synthetische meetkunde uit de oude wiskunde B-programma’s kan ook in dit domein een plaats vinden. Dit laatste kan gekoppeld worden aan onderzoek met behulp van ICT, bijvoorbeeld met GeoGebra aan kegelsneden.​"

Suggesties:​