Domein G: keuzeonderwerpen

17 augustus 2021

Over dit domein schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende:

"Keuzeonderwerpen hebben een wiskundig-inhoudelijk karakter. Het geeft scholen en leerlingen de mogelijkheid een eigen invulling voor Wiskunde D te kiezen. Met die vrijheid kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de wiskunde en in andere exacte vakken. De onderwerpen kunnen aansluiten bij de vaste domeinen om zo voor extra verdieping te zorgen, maar kunnen ook nieuwe perspectieven naast het kernprogramma vormen. Voorbeelden zijn numerieke methoden, getaltheorie, cryptografie, perspectief, projectiemethoden en cartografie, geschiedenis van de wiskunde en lineaire algebra. Denk verder ook aan Zebraboekjes, aan domeinen uit NLT die een wiskundige component hebben, of aan materiaal dat door het hoger onderwijs is ontwikkeld. Een keuzeonderwerp kan gecombineerd voor Wiskunde D en NLT worden aangeboden. Voorbeeldonderwerpen die zich hiervoor lenen zijn cryptografie en mathematische fysica.​"

Suggesties:
 • Aandelen en opties (UTwente);
 • Algoritmiek (TUe/Mark de Berg);
 • Astrofysica (RUN);
 • Beslissen in netwerken (Fontys/Essers);
 • Computeralgebra (cTWO-werkgroep/Klein);
 • Conflictlijnen en spiegels (UU/Profi);
 • Cryptografie (Bakker & Stienstra);
 • Cryptografie en getaltheorie (TUe/Lambeck);
 • Diophantische vergelijkingen: mogelijkheden en onmogelijkheden(UU/Cornelissen);
 • Discrete wiskunde (UTwente);
 • Diswis: grafentheorie (De Praktijk);
 • E-klas Logica (Its Academy);
 • Financiële wiskunde (UvT);
 • Golven en tsunami (UTwente);
 • Grafen: kleuren en routeren (CWI/Schrijver);
 • Het Poincaré-vermoeden (Steunpunt Noord-Holland/TopWis);
 • Lineaire algebra (Hengeveld);
 • Lineaire algebra toegepast (Dames & Van Gendt);
 • Modelleren (UTwente);
 • Optimalisatie in netwerken (VU/Tijms);
 • Optimaliseren in netwerken (TU Delft);
 • Speltheorie (UvT);
 • Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen (Van Hirtum);
 • Verkeer en files (UTwente);
 • Wave (UTwente)​|;

In de loop van de tijd is een groot aantal boekjes verschenen in de Zebra-reeks​. Sommige daarvan lenen zich goed voor gebruik als keuzeonderwerp. Ook kan zo'n boekje gebruikt worden als uitgangspunt voor een praktische opdracht. De Zebra-reeks is een niet-afgesloten reeks, nog steeds verschijnen er nieuwe boekjes.