Domein C: dynamische systemen

13 december 2019

Subdomein C1: Discrete dynamische systemen

11.De kandidaat kan rijen relateren aan recurrente betrekkingen, iteraties, webgrafieken en contexten en kan het gedrag ervan beschrijven in termen van stationair, convergent of divergent.

Subdomein C2: Continue dynamische systemen

12.De kandidaat kan in differentiaalvergelijkingen van de vorm
y’ = f (y,t) eigenschappen van f relateren aan eigenschappen van oplossingen, zoals het al dan niet stationair zijn, monotonie en asymptotisch gedrag en in eenvoudige gevallen een oplossing expliciet bepalen.

Subdomein C3: Toepassingen van discrete en continue dynamische systemen

13.De kandidaat kan de stof uit de subdomeinen C1 en C2 toepassen in profielspecifieke probleemsituaties.​​​​

Over dit domein schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende​.
"De analyse van dynamische systemen leent zich bij uitstek voor het inzetten van wiskunde bij onderwerpen uit andere exacte vakken. Het redeneren over dynamische systemen speelt bij die vakken een belangrijke rol. Dit domein bestaat uit zowel discrete dynamische systemen als continue, ofwel differentiaalvergelijkingen. Deze onderwerpen kwamen in het verleden bij wiskunde B1,2 aan bod. Leerlingen moeten de stof uit dit domein kunnen toepassen in een profielspecifieke probleemsituatie. Hierbij kan gedacht worden aan bepaalde gedeelten van de natuurkunde, zoals de klassieke mechanica, of in populatiemodellen uit de biologie.​"

Suggesties:
  • Chaos (Van Hirtum);
  • De NLT-module Dynamische modellen;
  • Discrete dynamische modellen: wiskundige modellen met rijen, vectoren en matrices (Universiteit Leuven/Deprez & Roels);
  • Dynamische modellen (UU/Verhulst);
  • Dynamische modellen (in biologie, scheikunde en natuurkunde) (TUe);
  • E-klas discrete dynamische systemen (Its Academy)​.

download