G5 Ketenanalyse

18 december 2019

De kandidaat kan met kennis van chemische processen bij een ketenanalyse van een proces of een product voorstellen voor aanpassing van het proces of product beoordelen.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Ketenanalyse - productieproces - energieverbruik - analyse van CO2-gebruik - maatschappelijke impact (Hinderwetvergunningen, horizonvervuiling, etc.) - ecologische voetafdruk - relatie van product met materiaal/grondstof - analyse van nieuwe materialen (aanbod en vraag) - beroepspraktijk van een chemisch-technoloog.

Informatiebronnen

Chemische feitelijkheden van KNCV

Modules nieuwe scheikunde

 • Kunstmest in de industrie
 • Ecoreis
 • Materialen licht en sterk
 • Intelligente wasmiddelen

Projecten en praktische opdrachten

 • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
 • Een bedrijfsbezoek bijvoorbeeld via Jetnet met als thema ketenanalyse.
 • Een schrijfopdracht aan de hand van een aantal bronnen over ketenanalyse:
  • analyse van nieuwe materialen;
  • energieverbruik, etc.

Relatie andere subdomeinen

E1  Kenmerken van innovatieve processen

E3  Innovatieve processen

F1  Industriële processen

F5  Kwaliteit en gezondheid

G2  Milieueisen

G3  Duurzame chemische technologie


Nota bene

Deze eindterm leent zich goed voor gedifferentieerde opdrachten.​