Olympiades en andere wedstrijden

29 september 2021

Al vanaf 1980 wordt de Nationale Scheikundeolympiade georganiseerd. Op een steeds groter aantal scholen kiezen docenten bewust voor de mogelijkheid om (evt. klassikaal) deel te nemen aan de Scheikundeolympiade.

Ze nemen dit op in het PTA, zien het in voorkomende gevallen als een praktische opdracht, geven bonuspunten indien de score van een leerling boven een bepaalde drempel komt of bouwen een compensatie in voor andere programmaonderdelen als een leerling deelneemt.

Steeds meer docenten zien het ook als een gelegenheid om het niveau van de leerlingen te meten met andere scholen, maar ook het schoolinterne wedstrijdelement kan interessant zijn.

EUSO

De European Union Science Olympiad (EUSO) is een wedstrijd voor leerlingen onder de 17 jaar uit alle EU landen. Elk EU-land kan een team afvaardigen dat multidisciplinair is samengesteld uit natuurkunde, scheikunde en biologie studenten

IJSO

De International Junior Science Olympiade  (IJSO) heeft de volgende doelstellingen:

  • uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde 3e klas leerlingen van havo en vwo op het gebied van science en technologie. Bewustmaken van de mogelijkheden en kansen die er zijn op dit gebied. Uiteraard met de verwachting dat zich dat vertaalt in (bij hen) passende profielkeuzes van leerlingen;
  • leerlingen van verschillende scholen met elkaar in contact brengen om de competitie aan te gaan;
  • getalenteerde leerlingen de kans geven zich internationaal te meten en contacten op te doen.