Voorbeeldlesmateriaal

31 mei 2024

In de loop van de jaren zijn totaal een vijftigtal lesmodulen gemaakt voor klas 3 t/m 6 havo en vwo.

Een overzichtsschema is te vinden via de website www.C3.nl. Vanuit deze inventarisatie zijn de gewenste modules downloaden van sites als www.scheikundeinbedrijf.nl.

In onderwijsvaktijdschriften is de laatste jaren veel aandacht besteed aan vernieuwende projecten voor scheikundeonderwijs. Er zijn tal van 'good practices' te vinden. Om deze reden geven we bij bronnen een projectenoverzicht in deze handreiking. Er is zeker niet gestreefd naar een volledig overzicht. Omdat URL's in de loop van de tijd kunnen wijzigen kan het voorkomen dat verwijzingen niet meer actief zijn. Meestal is de nieuwe URL dan via een zoekmachine te vinden.