Regionale steunpunten

13 december 2019

Op verschillende plaatsen in het land zijn regionale vaksteunpunten actief om docenten te ondersteunen bij de invoering, na- en bijscholing en doorontwikkeling van de exacte vakken op school.

Het steunpunt is een samenwerkingsverband tussen vo-scholen, een of meer universiteiten en een of meer hogescholen, op het niveau van de betrokken faculteiten. Het heeft draagvlak in zijn regio in het vo en het ho en onderhoudt er contacten met het bedrijfsleven.

Deelname in een breed regionaal steunpunt heeft voordelen voor een school. De school heeft zo invloed op koers, kwaliteit en het jaarlijkse programma van de verschillende vaksteunpunten.
De Regionale Steunpunten hebben de volgende taken:
  • faciliteren van docentennetwerken;
  • training en scholing van docenten;
  • vraagbaak voor invoering en doorontwikkeling van het vak natuurkunde;
  • regionale mogelijkheden voor contacten met bedrijfsleven, het hoger onderwijs en dergelijke.
Enerzijds kunnen de regionale steunpunten nascholing bieden op nieuwe onderwerpen, zowel inhoudelijk als op didactisch gebied. Maar ook bij het samen ontwikkelen van nieuw lesmateriaal of een nieuw curriculum kan een regionaal steunpunt helpen. Een goed voorbeeld is dat van de docentontwikkelteams, waarin docenten en TOA’s van verschillende scholen uit de regio, gezamenlijk delen van het curriculum voorbereiden. Een ander voordeel is het opbouwen van een scholennetwerk waarin men ervaringen kan delen en elkaars good practices kan gebruiken.
Het steunpunt neemt deel aan gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling en borging voor de steunpunten, onder meer door in samenspraak met zijn doelgroepen bij te dragen aan de ontwikkeling van criteria en aan de uitvoering van periodieke audits. Landelijke samenwerking van de steunpunten biedt efficiencywinst in het delen van inhoudelijke expertise, productontwikkeling, organisatiemodellen en dergelijke. Kwaliteit kan worden ontwikkeld en geborgd door collegiale uitwisseling en audits. Het aanbod varieert van cursussen tot
leergemeenschappen voor docenten en TOA’s.
Voor de leerling biedt het steunpunt informatie op het gebied van lezingen, masterclasses, bijeenkomsten. Ook kan het steunpunt hulp bieden bij het zoeken van de juiste contacten buiten de school. Het aanbod is sorteerbaar per vak, per regio en per periode, te vinden op www.vohonetwerken.nl
Naast deze steunpunten zijn er (vaak regionaal) bedrijven actief bij het ondersteunen van vo-scholen. U kunt deze vinden op de site van het bètaplatformtechniek van Jet-Net.