G4 Groene chemie

13 december 2019

De kandidaat kan bij grootschalige productieprocessen aspecten van duurzaamheid en groene chemie benoemen.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen

Natuurlijke hulpbronnen - hergebruik grondstoffen - cradle to cradle - waterkwaliteit - energiebeheer - luchtkwaliteit - Q-factor - AE- en E-factor - recirculeren.

Modules nieuwe scheikunde

  • Groene chemie

In de volgende modules komen aspecten van groene chemie aan de orde:

  • Ecobrandstof
  • Moderne biotechnologie
  • Kolenvergasser
  • Brandwerende luiers

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Kijk ook naar ANW-uitgaven hierover.

Relatie andere subdomeinen

E2  Duurzaamheid

F2  Procestechnologie en duurzaamheid

Nota bene

In het havoprogramma is geen sprake van een expliciete verbinding naar de twaalf principes van groene chemie zoals dat wel het geval is in het vwo-programma.