G3 Duurzame chemische technologie

13 december 2019

De kandidaat kan aangeven hoe grondstoffen voor de chemische industrie worden geproduceerd en kan met behulp van kennis van duurzame principes een relatie leggen tussen de lokale en mondiale kwaliteit van leven en de bijdrage van een bedrijfsproces uit de chemische industrie daaraan.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen

Waterkwaliteit - luchtkwaliteit - bodemkwaliteit - fijnstof - rookgasfilters - delfstoffen omzetten in grondstoffen - concurrentie voedsel economie - logistieke aspecten - cradle to cradle.

Modules nieuwe scheikunde

  • Scooter van de 21e eeuw
  • Ecobrandstof
  • Triple P

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Kijk ook naar ANW-uitgaven hierover.

Relatie andere subdomeinen

E2 Duurzaamheid (op kleine schaal)

F1 Industriële processen

F2 Procestechnologie en duurzaamheid

G1 Kwaliteit van het leven​