F5 Kwaliteit en gezondheid

13 december 2019

De kandidaat kan kennis van chemische processen tenminste in de context van voeding of voedselproductie relateren aan uitspraken over kwaliteit en gezondheid.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Veresteren - condensatiereacties - waterproductie - rioolwaterzuivering - antibiotica - bodemreiniging - biokatalyse - cistransvetzuren - spijsvertering - eiwitten - eutrofiëring.

Modules nieuwe scheikunde

  • Ecobrandstof
  • Schijf van vijf

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Productie van de eerste generatie biobrandstoffen.
  • Vergelijkingen tussen de eerste en de tweede/derde generatie biobrandstoffen.

Relatie andere subdomeinen

E3  Innovatieve processen

G1 Chemie van het leven​