F4 Risico en veiligheid

26 oktober 2022

De kandidaat kan in een gegeven industrieel proces veiligheidsrisico's benoemen en veiligheidsmaatregelen aangeven.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen

Veiligheidszinnen - pictogrammen - stofstromen - energiestromen - kringlopen - afvalstromen - effecten van koeling - gesloten systemen - keuze van reactoren.

Informatiebronnen

Sluit waar mogelijk aan bij de actualiteit en gebruik daarbij informatie over rampen uit het verleden, zoals de Moerdijkbrand in 2011.

Modules nieuwe scheikunde

  • Groene chemie
  • Reactiesnelheid

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten  ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • In een praktische opdracht kan aandacht worden besteed aan veiligheid en transport.
  • Energiekringloop bij koeling.
  • Vergelijking van een aantal typen reactoren.

Relatie andere subdomeinen

D2 Veiligheid (op kleine schaal)