E3 Innovatieve processen

13 december 2019

De kandidaat kan met kennis van de chemische industrie tenminste in de context van voedselproductie of materialen een innovatief proces beschrijven.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen en onderwerpen

Duurzame kringlopen - groene chemie - optische activiteit - hard- en brosheid - elektroforese - bestrijdingsmiddelen en kunstmest- elasticiteit - geleidbaarheid - composiet.

Projecten en praktische opdrachten

Dit is een domein waarin aandacht kan worden besteed aan de beroepspraktijk van chemisch ingenieurs. Een bedrijfsbezoek door een groepje leerlingen met een presentatie in de klas past hier goed.

Informatiebronnen

Chemische Feitelijkheden van de KNCV

Modules nieuwe scheikunde

  • Materialen licht en sterk
  • Ecobrandstof
  • Groene chemie
  • Scooter van de 21e eeuw

Relatie andere subdomeinen

B5: Macroscopische eigenschappen

C8: Classificatie van reacties

D1: Chemische vakmethodes

F5: Kwaliteit en gezondheid

Nota bene

Het gaat in deze eindterm om (ten minste) één voorbeeld van een innovatie. Meer dan één voorbeeld mag wel, maar hoeft niet.