D4 Molecular modelling

29 februari 2024

De kandidaat kan bij een onderzoek- of een ontwerpopdracht elementen van 'molecular modelling' gebruiken.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

  • covalente binding;
  • nieuwe materialen licht en sterk;
  • brandwerende luiers - ontwerp brandwerend materiaal.

Daarbij gaat het niet om de materiaaleigenschap op zich, maar om het kunnen manipuleren van eigenschappen door gebruik te maken van bekende structuur/eigenschapsrelaties, zie ook het vaardigheidsdomein A12.

Informatiebronnen

Modules nieuwe scheikunde:

  • Nobelprijs;
  • brandwerende luiers;
  • scooter van de 21e eeuw.

Relatie andere subdomeinen

B4: Bindingen, structuren en eigenschappen

B5: Macroscopische eigenschappen

C6: Reactiekinetiek