D2 Veiligheid

13 december 2019

De kandidaat kan stoffen en materialen analyseren en zuiveren en daarbij veilig omgaan met stoffen, materialen en apparatuur.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

- Het doen van experimenten zoals:

 • aantoningsreacties;
 • synthese esters;
 • synthese biobrandstoffen;
 • analyse zouten;
 • aantonen vetten, koolhydraten en eiwitten;

en daarbij aandacht besteden aan aspecten van veiligheid, bij voorbeeld in het verslag van het experiment.

- Het is evident dat scheiden thuis hoort in het rijtje analyseren/ scheiden/zuiveren.

- Een risico inventarisatie maken.

- Informatie selecteren en berekeningen uitvoeren aan toelaatbare concentraties van stoffen:

 • gevaarsymbolen;
 • R- en S-zinnen;
 • chemiekaarten;
 • ADI-waarden;
 • MAC-waarde.

- Richtlijnen voor het verwerken van afval van chemische experimenten toepassen.

Informatiebronnen

Modules nieuwe scheikunde:

 • groene chemie;
 • biochemie;
 • biobrandstoffen.

Relatie andere subdomeinen

B5: Macroscopische eigenschapen

C1: Chemische processen

C4: Chemisch evenwicht

F4: Risico en veiligheid (op grote schaal)