C5 Technologische aspecten

13 december 2019

De kandidaat kan in contexten van technologische aard aspecten van schaal, verandering en reactiviteit herkennen en toelichten.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

Vergelijkingen maken tussen reacties die op kleine schaal en op grote schaal plaatsvinden waarbij de volgende aspecten van belang zijn:

  • schaalvergroting;
  • reactoren, reactiviteit;
  • warmtehuishouding;
  • scheidingsmethoden;
  • blokschema;
  • lab-on-a-chip;
  • nanoprocessen.

Dit zijn veelal toepassingen die het best in een praktische opdracht aan bod kunnen komen, omdat dan met behulp van achtergrondinformatie de leerling zich beter in de context kan verdiepen.

Een andere mogelijk is een bezoek aan bedrijven in de lokale omgeving, het productieproces te analyseren, in een blokschema weergeven.

Informatiebronnen

www.jet-net.nl

Groene chemie (module nieuwe scheikunde)

Relatie andere subdomeinen

C1: Chemische processen

D3: Chemische procesontwerpen

F: Processen in de chemische industrie