C4 Chemisch evenwicht

13 december 2019

De kandidaat kan bij experimenten metingen doen aan concentraties en energie-uitwisseling en beredeneren of er sprake is van evenwicht en hoe de ligging van het evenwicht kan worden beïnvloed.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

Dit is een domein waarin leerlingen (veel) experimenteel werk kunnen doen en door het doen van proeven hun chemische kennis kunnen verdiepen.

Het gaat hier in ieder geval om experimenten:

  • over ligging van evenwichten;
  • met omkeerbare reacties;
  • over warmteoverdracht;
  • die de invloed van katalysatoren laten zien;
  • die de invloed van concentratieveranderingen laat zien.

In de nabespreking van praktisch werk kan de relatie tussen chemisch evenwicht en rendement worden gelegd. Daarbij kan een verband worden gelegd met de rendementen in de industriële chemie.

Ook kan gedifferentieerd worden naar N&G- en N&T-leerlingen door meer of minder aandacht te besteden aan kwalitatieve dan wel kwantitatieve aspecten van het chemisch evenwicht.

Informatiebronnen

  • Chemie van de mond (module nieuwe scheikunde)

Relatie andere subdomeinen

C1: Chemische processen

C2: Chemisch rekenen

C3: Energieberekeningen

C6: Reactiekinetiek

D2: Veiligheid

D4: Onderzoeksopdracht

F1: Industriële chemie (met name ook rendement)

F3: Energieomzettingen

G1: Chemie van het leven