G5 vwo Bedrijfsprocessen

13 december 2019

De kandidaat kan met behulp van chemische kennis tenminste in de context van duurzaamheid een voorbeeld uit de Nederlandse chemische industrie analyseren en aangeven wat de bijdrage is van het bedrijfsproces aan lokale en mondiale kwaliteit van leven.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Duurzaamheid - processen - invloed op leefmilieu - leefkwaliteit.

Modules nieuwe scheikunde

  • Groene chemie
  • Moderne biotechnologie

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Laat een praktische opdracht maken over de eerste generatie biobrandstoffen en de maatschappelijke effecten op bijvoorbeeld de voedselprijzen.
  • Laat een praktische opdracht maken over de productie van eerste generatie biobrandstoffen en verschillen met de tweede en derde generatie. Plaats in historisch perspectief en accentueer de snelle ontwikkeling hierin.

Relatie andere subdomeinen

C8  Technologische aspecten

C9  Kwaliteit van energie

E3  Duurzaamheid

E4  Nieuwe materialen

E5  Onderzoek en ontwerp

F5  Duurzame productieprocessen

G   Maatschappij, chemie en technologie