G4 vwo Milieueisen

13 december 2019

De kandidaat kan met behulp van kennis van grootschalige chemische processen beschrijven welke kwaliteiten van water, lucht, bodem en voedsel op welke wijze worden gewaarborgd en kan voorgestelde aanpassingen beoordelen.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Groene chemie - natuurlijke hulpbronnen - hergebruik - cradle to cradle - energiebeheer - waterkwaliteit - luchtkwaliteit - bodemkwaliteit - voedselkwaliteit.

Informatiebronnen

  • Laat leerlingen een proces beoordelen op milieueisen (Zie bijvoorbeeld vwo-examen2012-1).

Modules Nieuwe scheikunde

  • Groene chemie
  • Weet wat je eet
  • Moderne biotechnologie

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Construeer onderzoeksvragen die leerlingen op papier moeten beantwoorden met een werkplan met het accent op milieuaspecten.
  • Kijk ook naar ANW-uitgaven hierover.

Relatie andere subdomeinen

G2  Milieueffectrapportage

D2  Veiligheid

E3  Duurzaamheid

F1  Industriële processen

F4  Risico en veiligheid

G   Maatschappij, chemie en technologie​