F5 vwo Duurzame productieprocessen

13 december 2019

De kandidaat kan met behulp van chemische kennis tenminste in de context van duurzaamheid een oordeel geven over het ontwerp van productieprocessen.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Grote schaal ontwerpen - oordeelvorming - duurzame kringlopen - groene chemie - behoudswetten - chemische industrie - E-factor - atoomeconomie - vervuilingscoëfficiënt Q - etc.

Informatiebronnen

  • Laat leerlingen uit pilotexamens specifieke opdrachten hierover zowel op havo- als vwo-niveau maken.

Modules nieuwe scheikunde

  • Groene chemie
  • Ecoreizen/ de reis
  • Ecoreizen/ de brandstof
  • Zelfherstellend beton

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Laat een gegeven proces beoordelen op duurzaamheid.
  • Kijk ook naar ANW-uitgaven hierover.

Relatie andere subdomeinen

C1  Chemische processen

C3  Behoudswetten en kringlopen

C8  Technologische aspecten

C9  Kwaliteit van energie

E3  Duurzaamheid

E4  Nieuwe materialen

G5  Bedrijfsprocessen