F4 vwo Risico en veiligheid

13 december 2019

De kandidaat kan kennis van risico en veiligheid gebruiken en kan daarmee in industriële productieprocessen die aspecten beoordelen.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Stofstromen - energiestromen - risico en waarschijnlijkheid - schaalverandering (op grote schaal) - veiligheidszinnen - pictogrammen - stofkringlopen.

Informatiebronnen

Chemie Aktueel

Modules nieuwe scheikunde

  • Groene chemie
  • Chloorchemie in Uganda

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.

Relatie andere subdomeinen

C8  Technologische aspecten

D2  Veiligheid

E4  Nieuwe materialen

G2  Milieueffectrapportage

G4  Milieueisen

Nota Bene

Combineer dit subdomein met D2, zowel grootschalig als kleinschalig.​