E5 vwo Onderzoek en ontwerp

13 december 2019

De kandidaat kan tenminste in de context van duurzaamheid, materialen, voeding of gezondheid een onderzoeks- of een ontwerpopdracht formuleren, die uitvoeren en daarvan verslag doen.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Onderzoeksvraag formuleren - hypothese opstellen - variabelen onderscheiden - werkplan maken - meetgegevens verwerken - conclusies trekken - presenteren.

Modules Nieuwe scheikunde

  • Nobelprijs
  • Chemie van de mond
  • Heerlijk heldere chemie

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Construeer onderzoeksvragen die leerlingen op papier moeten beantwoorden met het uitwerken van een werkplan.

Relatie andere subdomeinen

A    Vaardigheden

C3  Behoudswetten en kringlopen

E3  Duurzaamheid

F2  Groene chemie

G1  Chemie van het leven

G5  Bedrijfsprocessen​