E4 vwo Nieuwe materialen

13 december 2019

De kandidaat kan met behulp van kennis van de chemische industrie tenminste in de context van geneesmiddelen, voeding of materialen toelichten hoe nieuwe toepassingen in bestaande en in nieuwe markten worden ontwikkeld.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Nanotechnologie - nanocoatings - keramische materialen, lab-on-a-chip - moleculaire structuur - antibiotica - geneesmiddelen research.

Modules nieuwe scheikunde

  • Luiers
  • Scooter van de 21e eeuw
  • Nanomaterialen
  • Smartmaterials
  • Nanocoatings
  • Moderne biotechnologie
  • Chemie en bewegen
  • Intelligente wasmiddelen
  • Slimme polymeren

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.

Relatie andere subdomeinen

E1 Chemisch onderzoek

E3 Duurzaamheid

F1 Industriële (chemische) processen

G5 Bedrijfsprocessen

Nota Bene

Dit subdomein kan zowel breed als smal worden geïnterpreteerd.
Het gaat in deze eindterm om (ten minste) één voorbeeld van een dergelijke toelichting op marktontwikkelingen, maar meer voorbeelden zijn ook goed.​