E3 vwo Duurzaamheid

26 oktober 2022

De kandidaat kan met behulp van kennis van chemische processen uitspraken over duurzaamheid waarderen en van commentaar voorzien.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Kleine schaal duurzame kringlopen - aspecten groene chemie - atoomefficiëntie - vervuilingscoëfficiënt - E-factor - rendement - fossiele brandstoffen - elektrochemie.

Modules nieuwe scheikunde

  • Energie in je broekzak
  • Ecoreis/brandstoffen
  • Chloorchemie voor Uganda
  • Moderne biotechnologie
  • Kolenvergasser

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.

Relatie andere subdomeinen

C3  Behoudswetten en kringlopen

C9  Kwaliteit van energie

E4  Nieuwe materialen

E5  Onderzoek en ontwerp

F1  Industriële processen

F2  Groene chemie

F3  Energieomzettingen

F5  Duurzame productieprocessen

G2  Milieueffectrapportage

G4  Milieueisen

G5  Bedrijfsprocessen

Nota Bene

Dit subdomein is goed te combineren met biologie en/of natuurkunde en eventueel wiskunde.​