D4 vwo Molecular modelling

29 februari 2024

De kandidaat kan een reactiemechanisme opstellen met gebruik van - onder andere - molecular modelling en daarbij, indien van toepassing, kennis van katalyse gebruiken.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

  • Covalente binding
  • Nieuwe materialen licht en sterk
  • Brandwerende luiers ontwerp brandwerend materiaal

Informatiebronnen

Chemsketch zie
https://www.acdlabs.com/resources/freeware/index.php

Programma Avogadro zie http://sourceforge.net/projects/avogadro/

Programma Spartan zie http://www.wavefun.com/products/spartan.html

Modules nieuwe scheikunde:

  • Chemie van de mond
  • Zoetstoffen/ biochemie
  • Nobelprijs
  • Brandwerende luiers
  • Scooter van de 21e eeuw

Relatie andere subdomeinen

B4    Bindingen, structuren en eigenschappen

C1    Chemische processen

C4    Reactiekinetiek

C5    Chemisch evenwicht

C10  Activeringsenergie (katalyse)

Nota Bene

Dit is voor veel docenten een nieuw en vaak onbekend onderdeel.