D2 vwo Veiligheid

13 december 2019

De kandidaat kan met behulp van kennis van eigenschappen van stoffen en materialen in experimenten deze stoffen of materialen analyseren en zuiveren en daarbij veilig omgaan met stoffen, materialen en apparatuur.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

  • Bij practica en bij experimenten vakbegrippen gebruiken als: analyse - synthese - zuiveren - scheiden - veiligheidszinnen - pictogrammen - reactiviteit - toxiciteit - (veiligheid op kleine schaal).
  • Veiligheidsprocedures in het schoollaboratorium.
  • Meeloopdagen bij universiteiten en doen van experimenten met geavanceerde apparatuur.
  • Groepsopdrachten bij diverse modules, bijvoorbeeld over: chromotografie, spectroscopie (Lambert-Beer en infrarood), titratie, zouten.

Modules nieuwe scheikunde

  • Parfum
  • Groene chemie
  • Energie om mee te nemen
  • Biochemie

Relatie andere subdomeinen

F2  Groene chemie

F4  Risico en veiligheid (op grote schaal)

G2  Milieueffectrapportage

G4  Milieueisen​