C9 vwo Kwaliteit van energie

13 december 2019

De kandidaat kan met kennis van energie aangeven hoe de energiesoort en de kwaliteit van energie bij chemische processen verandert.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten:

  • Experimenten waarbij chemische energie nodig is of vrijkomt;
  • Experimenten waarbij van overdracht van energie sprake is;
  • Redoxreacties/elektrolyse.

Informatiebronnen:

Power4You (combinatie met natuurkunde/elektriciteit)

Modules nieuwe scheikunde

  • Energie in je broekzak
  • Kolenvergasser (niet dekkend voor dit subdomein)

Relatie andere subdomeinen:

B3   Bindingen en eigenschappen

C6   Energieberekeningen

E3   Duurzaamheid

F3   Energieomzettingen

F5   Duurzame productieprocessen

G3   Energie en industrie

G5   Bedrijfsprocessen

Nota bene

In principe zou het voldoende zijn als een leerling in één situatie deze activiteit uitvoert. Maar het gaat er eigenlijk om dat leerlingen gevoel ontwikkelen voor het gegeven dat deze energiebeschouwingen voortdurend aandacht behoeven in de chemie van de 21e eeuw. ​