C7 vwo Chemische processen en behoudswetten

13 december 2019

De kandidaat kan reacties classificeren en aan de hand van kenmerken beschrijven.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

  • Het maken van een relatienetwerk (conceptmap);
  • Serie experimenten laten uitvoeren waarbij reacties moeten worden geclassificeerd.

Modules nieuwe scheikunde

  • Ontwikkelen van wetenschap
  • Zelfherstellend beton
  • Wat hebben planten nodig?
  • Spuiten en slikken
  • Zoetstoffen
  • Chemie van de mond
  • Chloorindustrie in Uganda
  • Energie in je broekzak

Relatie andere subdomeinen

B1: Deeltjes modellen

B4: Binding, structuur en eigenschappen

C1: Chemische processen

D3: Chemische synthese

F1: Industriële (chemische) processen

G5: Bedrijfsprocessen


Opm 1: Zit bij havo in het CE en hier dus in SE.

Opm 2: De reacties zijn CE-stof; het classificeren is SE-stof.