C10 vwo Activeringsenergie

13 december 2019

De kandidaat kan bij experimenten het begrip activeringsenergie gebruiken, beschrijven en relateren aan katalyse.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

Experimenten waarbij  activeringsenergie een rol speelt.
Bijvoorbeeld: activeringsenergie bepalen uit verschillende reactiesnelheden bij verschillende temperaturen.

Informatiebronnen

  • Chemie van de mond (module nieuwe scheikunde)

Relatie andere subdomeinen

C1   Chemische processen

C4   Reactiekinetiek

C5   Chemisch evenwicht

C6   Energieberekeningen

D4   Molecular modelling

F3   Energieomzettingen

G3  Energie en industrie